1 de juny de 2011

152

Tant plorà e cridà l'amic a son amat, tro que l'amat davallà de les altees sobiranes dels cels, e venc en terra plorar, e plànyer, e morir per amor, e per nodrir los hòmens a amar, e a conèixer, lloar, sos honraments.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada