15 de juliol de 2011

196

Oblidar e innorar volgra l'amic son amat una hora tan solament per ço que hagués alcun repòs a sos llanguiments. Mas, cor li fóra passió l'oblidament e la innorància, hac paciència e exalçà son enteiment e sa memòria a contemplar son amat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada