7 d’agost de 2011

219

Comprà l'amat ab sos honraments un home esclau e sotsmès a pensaments, llanguiments, sospirs e plors, e demanà-li què menjava ni bevia. Respòs que ço que ell volia. Demanà-li què vestia. Respòs que ço que ell volia. Dix l'amat: 
- Has gens de volentat? 
Respòs que serf e sotsmès no ha altre voler mas obeir a son senyor e son amat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada