9 d’agost de 2011

221

Amor se donava a qui es volia, e car a molts hòmens no es donava e los amadors fortment no enamorava, pus n'havia llibertat; per açò l'amic, d'amor se clamava e amor acusava a son amat. Mas amor s'escurava dient que ella no era contra franca volentat, per ço cor gran mèrit e gran glòria desirava a sos amadors.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada