11 d’octubre de 2011

284

Veïa l'amic que el món és creat, com sia cosa que eternitat se convenga mills ab son amat, qui és essència infinida en granea e en tota perfecció, que ab lo món, qui ha quantitat finida. E per açò, en la justícia de son amat veïa l'amic que la eternitat de son amat cové ésser davant a temps e a quantitat finida.

Cap comentari:

Publica un comentari