11 de novembre de 2011

315

- Posat m'has, amat, enfre mon mal e ton bé. A la tua part sia pietat, misericòrdia, paciència, humilitat, perdó, ajuda e restaurament; a la mia part sia contricció, perseverança, membrança, ab sospirs, llàgremes e plors de la tua santa passió.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada