25 de juliol de 2012

207

Venc(Vingué) amor en l'amic, a la qual amor l'amic demanà què volia. E(I) amor li dix(digué) que ella era venguda en ell per ço que l'acostumàs e el nodrís(havia vingut a ell per tal d’acostumar-lo i alimentar-lo) en tal manera que, a la mort, pogués vençre(vèncer) sos mortals enemics.

2 comentaris: