19 de desembre de 2012

354

Amava(S’amava) la volentat(voluntat) de l'amic si mateixa, e(i) l'enteniment demanà-li si era pus(més) semblant a son amat en amar si mateixa o en amar son amat, con sia cosa que son amat sia pus amant(tenint en compte que son amat és més amant de) si mateix que nulla(de cap) altra cosa. E per açò és questió(per això hom es pregunta), segons qual responsió(quina resposta) la volentat poc(pogué) respondre a l'enteniment pus vertaderament.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada