16 d’octubre de 2013

289

Demanaren a l'amic qual cosa era major: o possibilitat, o impossibilitat. Respòs(Respongué) que possibilitat era major en creatura(creació), e(i) impossibilitat en son amat; con sia cosa que(perquè) possibilitat e potència se concorden, e impossibilitat e actualitat.

Cap comentari:

Publica un comentari