8 d’agost de 2014

220

Comprà l'amat ab sos honraments(amb el seu honor) un home esclau e sotsmès(i sotmès) a pensaments, llanguiments(decaïments), sospirs e plors, e demanà-li què menjava ni bevia. Respòs(Respongué) que ço que(el que) ell volia. Demanà-li què vestia. Respòs que ço que ell volia. Dix(Digué) l'amat: 


Respòs que serf e sotsmès no ha(té) altre voler mas(més que) obeir a son senyor e son amat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada