19 d’octubre de 2014

292

- Digues, foll(boig), has vist home qui sia orat(estigui boig)? 
Respòs(Respongué) que ell havia vist un bisbe qui havia(tenia) a sa taula molts anaps(recipients), e(i) moltes escudelles e talladors(ganivets) d'argent, e havia en sa cambra moltes vestedures(peces de vestit) e gran llit, e en ses caixes molts diners; e a la porta de son palau havia pocs pobres.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada