27 de desembre de 2014

361

Demanaren a l'amic, amor en qual era major: o en l'amic qui vivia, o en l'amic qui moria. Respòs(Respongué) que en l'amic qui moria. 
- Per què ? 
- Per ço cor(Perquè) no pot ésser major en amic qui mor per amor, e pot-ho(i ho pot) ésser en amic qui viu per amor.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada