1 de gener de 2015

1

Demanà l'amic a son amat si havia en ell nulla(cap) cosa romasa(perdurable) a amar; e(i) l'amat respòs(respongué) que ço(això) per què la amor de l'amic podia muntiplicar(augmentar), era a amar.

2 comentaris: