26 de març de 2015

85

Encercava(Buscava) l'amic son amat, e(i) atrobà un home qui moria sens amor; e dix(digué) que gran damnatge era d'home qui moria a nulla mort sens amor(un gran mal era el de l’home que moria de qualsevol mort sense amor). E per açò dix(per això digué) l'amic a l'home qui moria: 
- Digues: per què mors sens amor? 
Respòs(Respongué): 
- Per ço cor(Perquè) sens amor vivia.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada