28 de febrer del 2014

59

Cogità(Pensà) l'amic en la mort, e hac paor tro(i tingué por fins) que remembrà(recordà) son amat. E cridà a les gents qui li estaven davant: 
- Ah, senyors! Amats per ço que(Estimeu per tal que) mort ni perills no temats, a honrar mon amat.

27 de febrer del 2014

58

Anava l'amic desirant(desitjant) son amat, e(i) encontrà's ab(amb) dos amics qui ab amor e ab plors se saludaren, e s'abraçaren e es besaren. Esmortí's(Es desmaià) l'amic: tan fortment li remembraren(recordaren) los dos amics son amat.

26 de febrer del 2014

57

Cantava l'aucell(ocell) en un ram(una branca) de fulles e(i) de flors, e lo vent menava les fulles e aportava odors de les flors. Demanava l'amic a l'aucell què significava lo moviment de les fulles ni la odor de les flors. Respòs(Respongué)
- Les fulles signifiquen, en llur moviment, obediència; e la odor, sofrir e malanança(malaurança).

25 de febrer del 2014

56

Demanaren a l'amic: 
- Quals són tes riquees(riqueses)
- Les pobretats que sostenc per mon amat. 
- E(I) qual és ton repòs? 
- Lo llanguiment(decaïment) que em dóna amor. 
- E qui és ton metge? 
- La confiança que he(obtinc) de mon amat. 
- E qui és ton maestre? 
Respòs, e dix(digué) que les significances(el sentit) que les creatures donen de son amat.

24 de febrer del 2014

55

Pujà-se'n(Ascendí) lo cor de l'amic en les altees(alteses) de l'amat, per ço que(per tal que) no fos embargat a amar en l'abís(l’abisme) d'aquest món. E con fo a l'amat (I quan va ser amb l’amat), contemplà'l ab(amb) dolçor e plaer; e l'amat baixà'l a aquest món, per ço que el contemplàs ab tribulacions (preocupacions) e ab llanguiments(defalliments).

23 de febrer del 2014

54

Dix(Digué) l'amat: 
- Miracle és contra amor de amic, qui s'adorm oblidant son amat. 
- E(I) miracle és contra amor d'amat, si l'amat no desperta l'amic, pus que(ja que) l'ha desirat(desitjat).

22 de febrer del 2014

53

Anava l'amic per una ciutat com a foll(boig), cantant de son amat; e(i) demanaren-li les gents si havia perdut son seny. Respòs(Respongué) que son amat havia pres son voler, e que ell li havia donat son enteniment; per açò era-li romàs(per això li restava) tan solament lo remembrament(la memòria), ab(amb) què remembrava son amat.

21 de febrer del 2014

20 de febrer del 2014

51

Veïa's pendre l'amic, e lligar, e ferir e auciure(L’amic es veia pres, lligat, ferit i mort) per amor de son amat. Demanaren-li aquells qui el turmentaven: 
- On és ton amat? 
Respòs: 
- Ve'l-vos(Veieu-lo) en lo muntiplicament(l’augment) de mes amors e(i) en la sustentació que em fa de mos(meus) turments.

19 de febrer del 2014

50

Dix(Digué) l'amic a son amat: 
- En tu és mon sanament e mon llanguiment(la meva cura i el meu decaïment); e on pus(i on més) fortment me sanes, pus creix mon llanguiment, e on pus me llangueixs, major sanitat me dónes. 
- La tua(teva) amor és segell e empremta on mostres los meus honraments(honors) a les gents.

18 de febrer del 2014

17 de febrer del 2014

48

Dubtà l'amic que son amat no li fallís a ses majors necessitats(no respongués les seves majors necessitats); e(i) desenamorà l'amat son amic. E hac(tingué) contricció, penediment, l'amic en son cor; e l'amat reté(restituí) al cor de l'amic esperança, caritat; e als ulls llàgremes(llàgrimes) e plors, per ço que(per tal que) retornàs amor en l'amic.

16 de febrer del 2014

15 de febrer del 2014

46

Estava l'amic tot sol, sots(sota) la ombra de un bell arbre. Passaren hòmens(homes) per aquell lloc, e(i) demanaren-li per què estava sol. E l'amic respòs(respongué) que sol fo quan los hac vists e oïts(estava sol quan els havia vist i sentit), e que d'abans era en companyia de son amat.

13 de febrer del 2014

44

Dos són los(els) focs qui escalfen l'amor de l'amic: la un es bastit de desigs, plaers e cogitacions(i pensaments); l'altre és compost de temor, llanguiment(decaïment), e de llàgrames(llàgrimes) e de plors.

11 de febrer del 2014

42

Tocava l'amic a la porta de son amat ab colp(amb cop) d'amor e(i) esperança. Oïa l'amat lo colp de son amic ab humilitat, pietat, paciència, caritat. Obriren les portes deïtat e humanitat. E entrava l'amic veer(a veure) son amat.

10 de febrer del 2014

41

Les claus de les portes d'amor són daurades de consirers(consideracions), sospirs e(i) plors, e el cordó de les claus és de consciència, contricció, devoció, satisfació; e el porter és de justícia, misericòrdia.

9 de febrer del 2014

40

Ab(Amb) ulls de pensaments, llanguiments(decaïments), de sospirs, e(i) de plors, esguardava l'amic son amat; e ab ulls de gràcia, justícia, pietat, misericòrdia, liberalitat, l'amat esguardava son amic. E l'aucell(ocell) cantava lo plaent esguardament damunt dit(esmentat).

7 de febrer del 2014

38

Demanaren a l'amic, per què era son amat gloriós. Respòs(Respongué)
- Per ço cor(Perquè) és glòria. 
Digueren-li per què era poderós. Respòs: 
- Per ço cor és poder. 
Ni per què és savi: 
- Per ço cor és saviesa. 
Ni per què és amable: 
- Per ço cor és amor.

6 de febrer del 2014

37

Cantava e(i) plorava l'amic cants de son amat, e deïa que pus ivaçosa cosa(deia que cosa més ràpida) és amor en coratge d'amador, que llamp en resplandor, ni tro en oïment(a l’oïda); e pus(i més) viva és aigua en plor que en ondes(onades) de mar; e pus prop és sospir a amor que neu a blancor.

3 de febrer del 2014

34

- Digues, aucell(ocell) qui cantes d'amor al meu amat, ¿per què em turmenta ab(amb) amor, qui m'ha pres ha ésser son servidor(aquell que m’ha pres per ser el seu servidor)
Respòs(Respongué) l'aucell: 
- Si no sostenies treballs per amor, ¿ab què amaries ton amat?

1 de febrer del 2014

32

Les condicions d'amor són que l'amic sia sofirent(sigui patidor) sofirent, pacient, humil, temorós, diligent, confiant, e(i) que s’aventur(s’aventuri) a grans perills, a honrar son amat. E les condicions de l'amat són que sia vertader, liberal, piadós, just a son amic.