4 de març del 2012

64

Dix(Digué) l'amic a son amat que el pagàs del temps en què l'havia servit. Contà(comptà) l'amat los pensaments, e(i) els desigs, e els plors, e els perills, e els treballs que havia sostenguts son amic per sa amor; e afigí l'amat, en aquell compte, eternal benaurança, e donà si mateix en paga, a son amic.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada