7 de març del 2012

67


Remirava l'amic un lloc en lo qual havia vist son amat, e deïa(i deia):
- Ah, lloc qui em representes les belles costumes(els bells costums) de mon amat! Diràs a mon amat que io sostenc(jo sostinc) per son amor, treball e malanança(infelicitat).
Respòs(Respongué) lo lloc:
- Con(Quan) en mi era ton amat, soferia per ta amor major treball e malanança que tots los altres treballs ni les altres malanances que amor pot donar a sos servidors.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada