5 de juny del 2012

157

Grans hosts e(exèrcits i) grans companyes(companyies) se són ajustades de espirits d'amors(s’han reunit amb l’esperit de l’amor), e porten senya(insígnia) d'amor, on és la figura e el senyal de llur amat; e no volen menar en llur companyia null(cap) home qui sia(estigui) sens amor, per ço que(per tal que) llur amat no hi prenga(prengui) deshonor.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada