25 de febrer del 2013

56

Demanaren a l'amic: 
- Quals són tes riquees(riqueses)
- Les pobretats que sostenc per mon amat. 
- E(I) qual és ton repòs? 
- Lo llanguiment(decaïment) que em dóna amor. 
- E qui és ton metge? 
- La confiança que he(obtinc) de mon amat. 
- E qui és ton maestre? 
Respòs, e dix(digué) que les significances(el sentit) que les creatures donen de son amat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada