5 de juny del 2013

156

Les noblees e els honraments(nobleses i els honors) e les bones obres de l'amat són tresors e riquees(riqueses) de l'amic; e lo tresor de l'amat són los pensaments, e els desigs, e els turments, e els plors, e els llanguiments(decaïments) que l'amic sosté per honrar e amar son amat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada