16 de juny del 2013

167

L'amic volc(volgué) anar en una terra estranya per honrar son amat, e volc-se desmarxar per ço que(i es volgué disfressar per tal que) no fos pres en lo camí. E tant no poc(pogué) desmarxar de sos ulls plors, ni de sa cara magres faiçons(formes) e groga color, ni de son cor plants(planys), pensaments, sospirs, tristícia(tristesa), llanguiments(debilitats), e per açò fo(per això va ser) pres en lo viatge, e lliurat a turments per los enemics de son amat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada