25 de setembre del 2013

268

Si fos falsetat ço per què(això que) l'amic pot més amar son amat, fóra veritat ço per què l'amic no pot tant amar son amat; e(i) si açò fos enaixí(així), seguira's(se’n desprendria) que defalliment(l’error) fos de major e de veritat en l'amat, e hagra(hi hauria) en l'amat concordança de falsetat e menor.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada