10 de novembre del 2013

314

Per les carreres(camins) de vegetació e(i) de sentiment, e de imaginació, e de enteniment, volentat(voluntat), anava l'amic cercar son amat; e en aquelles carreres havia(tenia) l'amic perills e llanguiments(decaïments) per son amat, per ço que exalçàs(per tal que exalcés) son enteniment e sa volentat a son amat, qui vol que els seus amadors l'entenen(l’entenguin) e l'amen altament.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada