2 de juny del 2014

153

Tant plorà e(i) cridà l'amic a son amat, tro(fins) que l'amat davallà de les altees(alteses) sobiranes dels cels, e venc(vingué) en terra plorar(a plorar), e plànyer, e morir per amor, e per nodrir los hòmens(educar els homes) a amar, e a conèixer, lloar, sos honraments.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada