15 de juny del 2014

166

Apercebé(Comprengué) l'amic que era amat per son amat, e(i) demanà a l'amat si sa amor e sa misericòrdia eren en ell una cosa mateixa. Atorgà(Reconegué) l'amat que, en sa essència, no han(mantenen) diferència sa amor ni sa misericòrdia. E per açò dix(per això digué) l'amic per què el turmentava sa amor, e per què no el guaria(curava) sa misericòrdia de ses llangors(febleses). E respòs(respongué) l'amat que la misericòrdia li donà les llangors per ço que ab(per tal que amb) aquelles honràs pus(més) perfetament sa amor.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada