28 de juny del 2014

179

-Digues, foll(boig), ¿qui sap més d'amor: o aquell que n'ha(n’obté) plaer, o aquell que n'ha treballs e llanguiments(i decaïments)? 

Respòs(Respongué), e dix(digué) que la u sens l'altre no en pot haver coneixença.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada