28 de juliol de 2014

209

Atrobà(Es trobà) l'amic un home qui moria sens amor. Plorà l'amic la deshonor que l'amat prenia en la mort d'aquell home qui moria sens amor, e dix(i digué [preguntà]) a aquell home per què moria sens amor; e ell respòs que per ço cor(respongué que perquè) no havia qui li hagués donada coneixença d'amor ni qui l'hagués nodrit a ésser amador. E per açò(per això) l'amic sospirà en plorant e dix: 

- Ah, devoció! ¿quan serets(sereu) major, per ço que la colpa sia(per tal que la culpa sigui) menor e que lo meu amat haja(tingui) molts frevents(fervents), ardits, lloadors, amadors, qui no dubten a lloar sos honraments(els seus honors)?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada