5 de desembre del 2014

339

Hac(Tingué) l'amic fam, set, calor e(i) fred, pobretat, nuedat(pobresa, nuesa), malaltia, tribulació; e fóra(seria) finit si no hagués membrança(tingués record) de son amat, qui el sanà ab(amb) esperança, remembrament(record), e ab lo renunciament d'aquest món, e ab lo menyspreament(el menyspreu) del blasme de la gent.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada