10 de març del 2015

69


Estenc (Estengué) e(i) perllongà l'amic sos pensaments en la granea (grandesa) e en la durabletat (durabilitat) de son amat, e no hi atrobà començament, ni mijà ni fi. E dix l'amat: 
- Què mesures, foll? 
Respòs l'amic: 
- Mesur menor ab(amb) major, e defalliment (mancança) ab compliment (perfecció), e començament amb infinitat, eternitat, per ço que(per tal que) humilitat, paciència, caritat, esperança, ne sien pus fortment (s'estiguin més fortament) en ma membrança(record).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada