17 de març del 2015

76

Secret d'amor sens revelació, dóna passió e llanguiment(i decaïment); e revelar amor dóna temor per frevor(fervor). E per açò l'amic en totes maneres ha(té) llanguiment.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada