22 de març del 2015

81

Tramès lletres(Trameté cartes) l'amic a son amat, en les quals li dix(digué) si havia(tenia) altre amador qui li ajudàs a portar e(i) a soferir los greus afanys que sosté per sa amor. E l'amat rescrisc(respongué) a son amic dient que no ha ab què faça vés ell(té res amb què fer envers ell) injúria ni falliment(falta).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada