29 de novembre del 2011

333

Era l'amic en terra estranya, e oblidà son amat, e enyorà's de son senyor, e sa muller, e sos infants, e de sos amics. Mas retornà remembrar son amat, per ço que fos consolat e que la sua estranyedat no li donàs enyorament ni marriment.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada